ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

JETBROOM - Ειδικό Οχημα Καθαρισμού Πιστών Αεροδρομίων
JETBROOM - Ειδικό Οχημα Καθαρισμού Οδικού Δικτύου
JETBROOM - Αντιπαγωτικό Σύστημα Πιστών Αεροδρομίων με ρίψη αντιπαγωτικού υγρού