Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
Καθαρισμοί Ακτών
Αποχιονισμοί
H ECO-TECH δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στούς τομείς της Καθαριότητας Ακτών, Αποχιονισμού και Διασποράς άλατος καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων, εξυπηρετώντας, στον τομέα του αποχιονισμού, Αεροδρόμια, Αυτοκινητόδρομους, Νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Περιφέρειες, ΟΤΑ κτλ.

Η ECO - TECH διαθέτει ειδικά μηχανήματα για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση των ακτών, απόλυτα κατάλληλα για την αναβάθμιση των παραλιακών περιοχών. Τα ειδικά μηχανήματα της ECO - TECH εχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν από την ακτή σας όλα τα απορρίμματα, ξύλα, πέτρες, φύκια κ.α. Παράλληλα προσφέρουν τη δυνατότητα καθαρισμού και του πυθμένα της ακτής.

Διαθέτουμε χορτοκοπτικούς βραχίονες οι οποίοι είναι οι πλέον σύγχρονοι και εξελιγμένοι με δυνατότητα κοπής και αναρρόφησης χόρτων.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
Αρχική  Υπηρεσίες  |  Πελάτες  |  Εργα  |  Μηχανήματα  |  Επικοινωνία
© 2005 - 2013 Eco Tech - Design by Minimal